Školička Motýlek

PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI - ZÁŘÍ 2024

 

POZOR - ADAPTACE !

Dítěti umožňujeme adaptovat se po hodinách a s rodičem. Toto je myšleno tak, že předpokládáme, že k nám dítě bude docházet a tohle je z naší strany investice do toho, aby jeho pobyt zde byl co nejpohodovější.

Nefunguje to tak, že pokud se dítě neadaptuje, vracíme docházku za první měsíc. Zaplacení prvního měsíce (a možné propadnutí těchto peněz) je podmínkou k tomu, aby adaptace proběhla. 

Pokud se po adaptaci rodič rozhodne docházku ukončit, učiní tak podle pravidel smlouvy, tj. s dvouměsíční výpovědní lhůtou a placením školkovného.

Následující dokumenty je nutné přinést vyplněné a podepsané pro přijetí dítěte do dětské skupiny:

Tyto dokumenty máme vytištěny také v jesličkách, tak je můžete vyplnit také tam!

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PÉČE
http://www.motylek.net/data/uploads/smlouva-o-poskytovani-pee.pdf

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE
http://www.motylek.net/data/uploads/1-evidenni-list-ditte.pdf

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU ŠŤASTNÝCH DĚTÍ
http://www.motylek.net/data/uploads/2-1-pihlaska-do-spolku-sastnych-dti.pdf

GDPR
http://www.motylek.net/data/uploads/gdpr.pdf

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE KE STRAVOVÁNÍ
http://www.motylek.net/data/uploads/pihlaseni-ke-stravnemu_2023.pdf

POTVRZENÍ O POSTAVENÍ PODPOŘENÉ OSOBY NA TRHU PRÁCE
http://www.motylek.net/data/uploads/potvrzeni-o-postaveni-podpoene-ososby-na-trhu-prace.pdf

POTVRZENÍ O LÉKAŘSKÉ PROHLÍDCE
http://www.motylek.net/data/uploads/potvrzeni_o_lekarske_prohlidce_formular_medical_form.pdf

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
http://www.motylek.net/data/uploads/plan_vychovy_a_pee.pdf

VNITŘNÍ PRAVIDLA JESLÍ
http://www.motylek.net/data/uploads/vnitni_pravidla_jesli_motylek-1.pdf