Školička Motýlek

Následující dokumenty je nutné přinést vyplněné a podepsané pro přijetí dítěte do dětské skupiny:

Tyto dokumenty máme vytištěny také v jesličkách, tak je můžete vyplnit také tam!

Dotazník pro přijetí dítěte si můžete stáhnout zde:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/dotaznik-pi-pijeti-pro-rok-2019.pdf

Žádost o umístění dítěte v dětské skupině:

http://www.motylek.net/data/uploads/zadost_o_umisteni_ditete_v_detske_skupine_ock.prukaz.pdf

Potvrzení o lékařské prohlídce:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/potvrzeni_o_lekarske_prohlidce_formular_medical_form.pdf

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/potvrzeni-o-postaveni-podpoene-ososby-na-trhu-prace.pdf

Monitorovací list podpořené osoby:

http://www.motylek.net/data/uploads/monitorovaci_list_podpoene_osoby-1.docx.pdf

Smlouva s rodičem

http://www.motylek.net/data/uploads/smlouva_s_rodii.pdf

Přihláška do spolku 

http://www.motylek.net/data/uploads/pihlaska-rodie-do-spolku.pdf

Webooker

http://www.motylek.net/data/uploads/jak-pouivat-dochazkovy-system-webooker.pdf

Přihláška dítěte ke stravování

http://www.motylek.net/data/uploads/pihlaska-ke-stravovani.pdf

Plná moc

http://www.motylek.net/data/uploads/plna-moc.pdf

Souhlas zákonného zástupce

http://www.motylek.net/data/uploads/souhlas-zakonneho-zastupce.pdf

Evidenční list dítěte

http://www.motylek.net/data/uploads/evidenni-list-ditte.pdf