Školička Motýlek

POZOR - ADAPTACE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dítěti umožňujeme adaptovat se po hodinách a s rodičem. Toto je myšleno tak, že předpokládáme, že k nám dítě bude docházet a tohle je z naší strany investice do toho, aby jeho pobyt zde byl co nejpohodovější.

Nefunguje to tak, že pokud se dítě neadaptuje, vracíme docházku za první měsíc. Zaplacení prvního měsíce (a možné propadnutí těchto peněz) je podmínkou k tomu, aby adaptace proběhla. 

Pokud se po adaptaci rodič rozhodne docházku ukončit, učiní tak podle pravidel smlouvy, tj. s dvouměsíční výpovědní lhůtou a placením školkovného.

Následující dokumenty je nutné přinést vyplněné a podepsané pro přijetí dítěte do dětské skupiny:

Tyto dokumenty máme vytištěny také v jesličkách, tak je můžete vyplnit také tam!

 

Potvrzení o lékařské prohlídce:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/potvrzeni_o_lekarske_prohlidce_formular_medical_form.pdf

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce:

http://www.motylek.net/data/uploads/potvrzeni-o-postaveni-podpoene-ososby-na-trhu-prace-1.pdf

Smlouva o poskytování péče

http://www.motylek.net/data/uploads/smlouva-o-poskytovani-pee-o-dit-pedskolniho-vku.pdf

Přihláška do spolku 

http://www.motylek.net/data/uploads/pihlaska-do-spolku-sastnych-dti-1.pdf

Webooker

http://www.motylek.net/data/uploads/jak-pouivat-dochazkovy-system-webooker.pdf

Přihláška dítěte ke stravování

http://www.motylek.net/data/uploads/pihlaseni-ke-stravnemu-1.pdf

Plná moc

http://www.motylek.net/data/uploads/plna_moc_k_vyzvednuti_ditte-1.pdf

Souhlas zákonného zástupce

http://www.motylek.net/data/uploads/souhlas-zakonneho-zastupce-ditte.pdf