Školička Motýlek

Najdete nás zde: www.skolamezistromy.cz

 

V roce 2016 jsme otevřeli školičku Motýlka. Když nám děti povyrostly, tak jsme pro ně v roce 2018 otevřeli komunitní školu určenou také pro předškoláčky s vizí transformace na základní školu. Tento záměr se podařil a tak ve školním roce 2020/2021 jsme otevřeli Základní školu Mezi stromy s.r.o.

Součástí školy je od roku 2021 také přípravná třída: https://www.skolamezistromy.cz/pripravna-trida/


Systém ŠKOLY MEZI STROMY:

• Škola je součást života a nejen příprava na život.
• Malý kolektiv školy, přátelské klima. Maximální celková kapacita školy je 45 dětí.
• Jeden den v týdnu věnované výletům, návštěvám divadel, muzeí, nejméně 10 výletů do hor ročně, škola v přírodě, škola plavání i lyžařský kurz
• Učení chápeme jako proces aktivního získávání zkušenosti, založené na samostatném řešení problémů
• Ústní hodnocení, slovní hodnocení
• Daltonská škola - veliký důraz na organizaci učiva, samostatnost dítěte
• Společné cíle školního kolektivu, dětí, učitelů i rodičů. Důraz na cíle, které jsou užitečné obecně a přesahují omezené zaměření na školu jako takovou - spolupráce s domovinkami, jinými školami, pořádání akcí pro veřejnost
 

Hodnoty ŠKOLY MEZI STROMY: 

• Učení jako osobní rozvoj
• Týmový duch
• Souznění s přírodou
• Překonávání sebe sama
• Samostatnost a zodpovědnost
• Aktivní pomoc ostatním
• Osobní příklad
• Empatie, úcta a respekt k druhým
• Poctivost a opravdovost
• Praktičnost
• Smysluplnost a přesah
 

Vše o naší škole najdete na jejích webových stránkách: ↓↓↓
www.skolamezistromy.cz