Školička Motýlek

1. JSEM U TEBE, ZKOUŠEJ TO.  KDYŽ TO NEPŮJDE, POMŮŽU TI

Máme individuální přístup k dítěti. Pomalu kráčíme s dítětem směrem k jeho sebeobsluze. Pomůžeme mu zvládnout hygienu, svlékání a oblékání, stolování, zdvořilostní chování, vztah k věcem – pořádek.  Podporujeme zájmy dítěte: „Chceš si na to sáhnout? Chceš to udělat sám?“.

 

2. Slovíčka DĚKUJI a PROSÍM nás VŠECHNY provázejí CELÝ DEN

I když se tato slůvka mnohdy z běžné řeči vytrácí, v naší Dětské skupině jich bude vždy dostatek.
 

3. PŘÍRODA je naším velkým učitelem

Pozorováním přírody a pobytem v ní si vytváříme úctu k všemu živému i neživému na Zemi. Děti se učí hlavně nápodobou, proto i my chůvy svým chováním přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji.  Nebude chybět ani pískoviště.
 

4. My chůvy jsme PRŮVODCI dětí v tomto období jejich života

K tomu nám pomáhá PĚT KLÍČŮ:

            SPÁNEK

            POHYB

            VÝŽIVA

            RYTMUS (řád, pravidla)

            LÁSKA
 

5. Jsme BLÍZKO dětí. Když je chceme uklidnit, přiblížíme se k nim a klidně s nimi promlouváme

S dětmi jednáme dle zásad R+R, přístupu Respektovat a být respektován - stejnojmenná kniha je naší Biblí. Děti nepeskujeme, netrestáme, nemanipujeme s nimi (ani laskavě). Vytváříme bezpečný prostor důvěry, což ale také znamená stanovení hranic a pravidel a jejich dodržování.
 

6. KLIDNÉ PROSTŘEDÍ bez televize, rádia a bez mobilu