Školička Motýlek

Školička Motýlek je místo pro děti, které jedna máma vytvořila jako školičku snů pro své děti. A je určena pro další maminky a tatínky, které tu představu mají podobnou.

Jsme místem, kde na prvním místě je štěstí a spokojenost dítěte. Co to přesně znamená?

-     dítě má jasně nastavené hranice, fungují u nás pravidla - pusinkové, želvičkové, kočičkové a pár dalších, které nám pomáhají vytvořit prostor, kde se cítíme bezpečně. Tato pravidla především chrání děti před vpády do jejich prostoru. A také se dobře cítíme tam, kde víme, jak to funguje.

-     s dětmi jednáme dle zásad R+R, přístupu Respektovat a být respektován - absolvovaly jsme kurz, stejnojmenná kniha je naši biblí. Děti nepeskujeme, netrestáme, nemanipujeme s nimi (ani laskavě). Vytváříme bezpečný prostor důvěry.

-     bezpodmínečné přijetí, přitulení, vyslechnutí, odpovědi na otázky (limit pro dítě je 1000 otázek na den :-) )

-     pro děti je každý den připraven pestrý program, pobyt venku, výroba čehokoli, cvičení, zpívání a čtení. Stejně tak považujeme za důležité nechat jim prostor pro volnou hru a vzájemné budování vztahů, do kterých se snažíme zasahovat co nejméně.

-     děti jsou vedeny k úctě k sobě, k druhým, k přírodě