Školička Motýlek

Základní informace o škole

Datum otevření: 1. září 2018

Hlavní činnost: provozování komunitní školy (péče o děti ve věku 5 – 11 let), kde bude probíhat celodenní  péče a vzdělávání dětí.

Další aktivity: provozování odpoledních zájmových kroužků pro děti

Provozní doba: od pondělí do pátku: 7.00 – 17.30 hod

Hlavní průvodce: Mgr. Petra Doleželová

Externí průvodci pro tyto předměty: Angličtina, Řemesla, Umění, Nauka o přírodě, Umění

Provozovna: Ostrava – Vítkovice

Financování: založení, pomůcky, provozovna - sponzoři, provozní náklady - příspěvky rodičů.

 

Základní informace o zřizovateli

Zřizovatel: Spolek šťastných dětí

IČO: 050 13 615

Sídlo i provozovna: Maixnerova 11, Ostrava – Vítkovice

Datum vzniku spolku:  25. duben 2016

Předseda spolku, statutární orgán: Mgr. Petra Doleželová (nar. 20. září 1981)

Současná hlavní činnost: provozování dětského klubu Školička Motýlek (péče o děti předškolního věku).

Kapacita: denní kapacita 12 dětí. V současné době zapsaných k docházce 20 dětí. Možnost docházky děti na 2 – 5 dní v týdnu.

Provozní doba: 7.00 – 16.30 hod.

Financování: plně z plateb rodičů

Web: www.motylek.net

Facebook: https://www.facebook.com/skolicka.Motylek/

Email: skolickamotylek@volny.cz

Telefon: 777 068973

Zaměstnanci: 3