Školička Motýlek

Personální obsazení

Pro první stupeň školy, navštěvující nejvýše 15 dětí ve věku 5 – 11 let, bude jeden, tzv. hlavní průvodce. To je člověk, mající pedagogické vzdělání, který je s dětmi každý den. Je zodpovědný za kontinuitu vzdělání, je hlavním tvůrcem programu, zajišťuje vhodné prolínání tématu ve všech oblastech. Protože se účastní veškerých programů a součástí týmu se všemi externisty, ví nejlépe, co už děti absolvovaly, co je nejvíce baví, jak se jim daří uchopit daný program. Jeho prací je zajistit, aby výuka čtení, psaní a počítání probíhala během každého dne.

Hlavní průvodce zná nejlépe jednotlivé děti, ví, co jsou jejich silné a slabé stránky, dokáže rodičům poradit, na co je třeba se zaměřit. Děti s ním mohou každý den konzultovat své programy, ptát se na cokoli, co je jim nejasné. Je hlavní spojkou mezi školou a rodinou. Také je zásadním člověkem, který sleduje a pozitivně ovlivňuje klima ve třídě, sleduje sociální schopnosti jednotlivých dětí. Díky skupinovým pracím může napomáhat méně smělým dětem se prosazovat, zatímco vůdčím typům může předat část svých kompetencí a svěřit jim vedení skupinek.

Dalšími pracovníky jsou tzv. externisté. Jsou to lidé, kteří zajišťují výuku v oblastech – řemesla, ruční práce, angličtina, umění, nauka o přírodě atd. Obor, který tento člověk vyučuje, je jeho profesí nebo koníčkem, dělá jej, protože ho to baví. Chce a dokáže to předat dětem. Může to být i rodič dítěte v této škole.  Veškerá činnost, kterou si externista pro děti připraví, je v souladu s programem měsíce.

Konkrétní externista pracuje ve škole 2 – 4 dny v měsíci po dobu celého dne. Odpoledne může vést kroužek nejen pro děti ve škole.

V průběhu času je možné jednotlivé předměty rozšiřovat, zařazovat je častěji nebo také mírně pozměnit strukturu předmětů. Stejně tak je možné a žádoucí, změnit frekvenci jednotlivých předmětů na základě konkrétních programů, kdy např. již zmíněné lidské tělo dostane větší prostor v biologii než např. téma týkající se dopravy.