Školička Motýlek

Náš spolek rozšiřuje svou péči o děti o vzdělávání předškoláčků i školáčků. Prvním počinem tohoto druhu je otevření kroužku experimentální fyziky pro nejmenší (5-10 let).

Tento kroužek poběží současně na třech místech:

- v naší komunitní škole v Ostravě - Vítkovicích (pro děti přihlášené do naší školy)

- na Základní škole Waldorfské v Ostravě - Přívoze (pro žáky vybrané třídy)

- v Galerii Plato (pro veřejnost)

 

Kroužek vznikl za podpory společnosti OZO, název projektu: Nové pokusy ve starém kabátě.

Na tuto aktivitu přispěla firma částkou 43.000 Kč. Děkujeme!

 

ZÁČÍNÁME UŽ V ZÁŘÍ

Jak kroužek bude probíhat v Galerii Plato?

Kroužek je určen pro nejvýše 20 dětí, se kterými budou pracovat tři lektoři. V každé lekci se děti setkají se třemi typy pokusů:

- demonstrativní pokus pro všechny (na úvodu hodiny si problém nastíníme motivačním pokusem, který vzbudí zvědavost)

- skupinové pokusy (rozdělení na skupinky, kdy každá skupina si bude dělat pokus sama)

- pokusy pro jednotlivce

 

V každé hodině budeme dělat přibližně 6 experimentů. Nejedná se o klasické hodiny fyziky, místo na terminologii bude kladen důraz na prožitek, praktické využití v životě.

Na které otázky dostanou děti odpovědi? Napři: Kolik váží vzduch? Jde chodit po vodě? (ano :-)) Tančí neslyšící lidé?

Prvních dvanáct témat pro malé výkumníky:

Kapitola 1 Skupenství - voda v hlavní roli

Kapitola 2 Záchrana planety Země - jak recyklujeme?

Kapitola 3 Vzduch - vyrobíme si horkovzdušný balón, budeme i čarovat!

Kapitola 4 Voda - není zdaleka tak obyčejná, jak se zdá

Kapitola 5 Zvuk - co to vůbec je zvuk?

Kapitola 6 Světlo - rentgenování vajec, naše oči a světlo

Kapitola 7 Hustota - jak funguje teploměr a kouzelné vejce

Kapitola 8 Gravitace - proč věci padají?

Kapitola 9 Vakuum - pokročilejší pokusy se vzduchem i bez něj

Kapitola 10 Pokročilá termodynamika

Kapitola 11 Pokročilé akustické pokusy

Kapitola 12 Optika - oko, druhy čoček