Školička Motýlek

Projekt je podpořen z fondů Evropské unie, operačního programu zaměstnanost. Děkujeme!

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014401

Oficiální název dětské skupiny: Školička Housenka

Marketingový název projektu používaný na propagačních materiálech a webu: Jesle Motýlek

Den otevření: 1.1.2020

Zodpovědná osoba: Mgr. Petra Doleželová

Adresa provozovny: Kořenského 1312/42, Ostrava - Vítkovice

Adresa sídla: Maixnerova 11, Ostrava - Vítkovice

Kontaktní telefon: 777 068 973

Kontaktní email: jesle@motylek.net