Školička MotýlekNásledující dokumenty jsou nutné pro přijetí dítěte do dětské skupiny:

Dotazník pro přijetí dítěte si můžete stáhnout zde:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/dotaznik-pi-pijeti-pro-rok-2019.pdf

Žádost o umístění dítěte v dětské skupině:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/dost-o-umistni-ditte-v-dtske-skupin.pdf

Evidenční list dítěte:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/evidenni-list-ditte.pdf

Potvrzení o lékařské prohlídce:

http://www.motylek.net/data/uploads/jesle/potvrzeni_o_lekarske_prohlidce_formular_medical_form.pdf