Školička MotýlekDenní režim je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku

Provozní doba

7:00 - 17:00

Příchod dětí do jeslí: do 9:00
Odchod po obědě: 12:00 - 12:30
Odchod po spinkání: od 14:30

Průběžný příchod dětí

7:00 – 9:00

 

Příchod dětí
Volná hra (event. řízené činnosti)

Úklid hraček

 

9:00 – 9:15

 

Řízené činnosti (rozcvička, pohybové říkanky)
Hygiena před jídlem s básničkou (sebeobsluha)

Svačinka

9:15 - 9:30

 

Svačinka s ovocem (před svačinkou ukazujeme a říkáme dětem, co bude a z čeho)
Hygiena po jídle

"Zaměstnání"

9:30 – 10:00

 

Komunitní kruh
Řízená činnost podle připraveného programu v souladu s měsíčním tématem
Hygiena (sebeobsluha)
Příprava na pobyt venku (sebeobsluha)

Pobyt venku

10:00 - 11:15

 

Pobyt venku za každého počasí (kromě 4. a 5. stupně znečištění a extrémního počasí)
Pobyt na zahradě nebo procházka do lesa nebo parku: volná hra + pozorování přírody a okolí (a povídání)

 

11:15 - 11:30

 

Převlékání (sebeobsluha)
Hygiena před jídlem s básničkou (sebeobsluha)
Příprava na oběd (sebeobsluha)

Oběd

11:30 - 12:00

 

Batolecí oběd (sebeobsluha)
Hygiena po jídle (sebeobsluha)
Příprava na spinkání (sebeobsluha)

Spaní

12:00 - 14:00

 

Pohádka před spaním, spaní

Svačinka

14:00 - 14:30

 

Hygiena (sebeobluha)
Převlékání, příprava na svačinku (sebeobsluha)
Svačinka se zeleninou (sebeobsluha)
Hygiena po jídle (sebeobsluha)

Průběžný odchod dětí

14:30 - 17:00

 

Volná hra uvnitř nebo na zahradě