Školička Motýlek

A to jsme my!

 

Petra Doleželová

Miluji život, jeho nepředvídatelnosti, nevyzpytatelné počasí, překážky na cestě, překvapení. Stejně jako rutinu, stálost, klid. Mám tolik nápadů a energie, že jsem neustále v pohybu, srším nápady, dobrou náladou a úsměvem. Neexistují hranice, nic není nemožné, život je nekonečně bohatý! Vše co se děje se má dít, přijímám to a čekám, co mi život přinese. Nechávám se vést, netlačím, raduji se. 

A proto jsou mi děti v posledních letech nejbližší, protože ony takové jsou. Čisté, radující se, nestarající se o to co bylo a co bude. Žijí teď a to velmi intenzivně. Těším se, až si společně obohatíme cestu, až budeme v pláštěnkách brázdit bahnité pole a hledat duhu, v gumáčcích lovit žabky v potoce, ležet v parku na dece a povídat si pohádky, stavět si bunkry v lese. 

Původním vzděláním jsem středoškolská paní učitelka matematiky a fyziky, na střední škole jsem učila 4 roky. Oba předměty už 18 let doučuji a pořád mě baví! Pro založení Motýlka jsem se stala kvalifikovanou pečující osobou pro děti předškolního věku.Měla jsem nekonečné množství brigád ve většině oborů lidské činnosti z nich nejnezapomenutelnější byla ta dobrovolnická s ochránci přírody. Se svým mužem máme dvě divoké dětičky, pro které chci také vytvořit školičku jejich snů! Poslední tři roky se velmi intenzivně věnuji problematice autismu, protože naši rodinku na začátku "trošku" překvapil, poslední dva roky jsou ve znamení Aplikované behaviorální analýzy, díky které se nebojím svého syna integrovat do kolektivu "normálních" :-) dětí. Ale hlavně mi pomohla změnit pohled na život, samu sebe a výchovu dětí. 

V posledních letech také příjemně propadám myšlenkám budhismu a jógy a myslím, že doopravdy žít jsem začala až předloni, kdy mi věci začaly dávat smysl.

Motýlek je školička, do které bych já sama ráda jako dítě chodila, ale já své dítě ještě uvnitř mám a tohle dítě to tady ohromně baví!

Milan Doležel - dobrovolník a nadšenec!

Táta dvou dětí, bude v Motýlkovi vypomáhat při výletech za hranice Vítkovic, aby posílil tým, pomohl bezpečnosti a zajištění komfortu dětí, případně lovil děti z potoků:-)

 

Simona Jendryková

 

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
– Charles Farrar Browne

Po mé osobní zkušenosti ve státní školce, ale i v jiných předškolních zařízeních je pro mě alternativní školička jedinou volbou. Kladu důraz na individuální péči a vzdělávání u každého dítěte dle jeho vlastních potřeb, ale to bohužel v počtu 28 dětí v třídách státní školky není možno aplikovat. Předškolní výchova a vzdělávání dítěte je pro fyzický i duševní vývoj dítěte vůbec tou nejdůležitější fázi života.

Ve školičce Motýlek jsem pro Vaše ratolesti tím nejlepším přítelem a tím, kdo je inspiruje jako jejich průvodce přes environmentální výchovu, zdravý životní styl, výchovu rozumovou, tělesnou a mravní. Vše se vždy učíme zábavnou a hravou formou prožitkového učení a názorností především v přírodě. Jemnou a hrubou motoriku nenacvičujeme ve třídách v nepřirozeném prostředí, ale vyrážíme do lesa! Nepoznáváme zvířata z výukových karet, ale venku na výletě. V Motýlkovi poznáváme vše, co nám život na naši krásné planetě nabízí. Učíme se trpělivosti, pomáháme si ve skupině, nasloucháme si, vaříme, spolupracujeme, zpíváme, tancujeme, učíme se básničky, hrajeme na hudební nástroje, hrajeme si zábavné hry v lese, společně tvoříme ze všeho možného, co nám příroda poskytuje.

Jindy naopak vedu děti k samostatnosti, to prospívá jejich soběstačnosti, sebejistotě, svobodě, kterou tolik potřebují. Jsem vystudovaná vychovatelka a učitelka MŠ a nyní pokračuji ve studiu předškolní pedagogiky, ale naučit se jak správně pracovat s dětmi a jejich city, emocemi, potřebami i dovednostmi, mě naučily právě naši nejmenší. Jsou upřímní a jednají v naprosté přítomnosti TEĎ, zároveň jsou divocí a plní energie života i radosti! Díky tomu k nim mám velice blízko. Těším se na naši spolupráci, která bude v přátelském duchu. Pro zdravý a šťastný rozvoj vašeho dítěte jste na správném místě.

 

Markéta Pužová

Zakládám si na individuálním přístupu ke každému dítěti, zároveň však dbám na jejich integraci v kolektivu. Mým cílem je budovat komunitu, v níž se děti cítí radostně, uvolněně a v bezpečí, jejíž pravidla však korespondují s morálními principy lidského společenství. Obzvláštní důraz kladu na nekonfliktní vycházení s okolím. Velkou výzvou jsou pro mě sklony dítěte k agresi a vynucování si věcí/činností násilím, které nahrazuji učením trpělivosti a hledáním klidného řešení. Za velmi důležitý považuji rozvoj ducha a intuice, pro děti chci být spíše než oficiální autorita kamarádem a rádcem.

 

Kristýna Halfarová

Jako mladší z dvou sester jsem neměla možnost starat se o mladšího sourozence, ale k dětem mám odjakživa přátelský vztah. Proto jsem se přihlásila na Střední pedagogickou školu v Krnově, kde jsem v letošním roce odmaturovala.

Mým cílem je přirozenou cestou dětem přibližovat svět kolem nás, pomoci jim budovat vztahy v jejich prvním kolektivu a podělit se s nimi o radost z hudby. Děti ve školičce zase na oplátku obohacují můj svět, a to například svou inspirativní a často úsměvnou upřímností.