Školička Motýlek

Proč je naše školkovné tak vysoké?

 

Často se rodiče pozastavují nad tím, že je naše školkovné tak vysoké. Provedou následující výpočet:

-  maximální kapacita * plné školkovné = 14 * 5500 = 77000 Kč

A řeknou si: to by třem učitelkám mělo bohatě stačit? Nebo ideálně dvěma, které by jely do roztrhání těla i ducha :-)

Tak - nejdříve: není úplně šťastná ta úvaha, že máme každý měsíc tento příjem. Občas nám dítě odejde a další nepřijde okamžitě.

Především - narozdíl od všech dětských skupin a všech státních i soukromých školek - NEMÁME ANI KORUNU DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VZNIK, NA NÁJEM, NA MZDY. NEMÁME. Proč? Protože přijímáme i NEočkované děti, to je vše!

Pokračuji: ve srovnání s mateřskými školkami mají naše učitelky cca 5/7 jejich mzdy navzdory k tomu, že zde nejsou placeny za přípravy, které si pro děti doma připravují. Dělají tuto práci s nadšením, protože zde mají obrovský prostor pro seberealizaci. Větší, než kde jinde. A ví to. Dvě ze tří jsou vystudované učitelky pro MŠ, třetí má bakaláře a prokazatelně se sebevzdělává.

A dále k částce např. 77.000 Kč - nejen, že tato částka musí pokrýt 3 učitelky, 1 pracovníka, který řeší veškerou administrativu, granty (za 1,5 roku jsme nasbírali 200.000 na rozvoj a nákup pomůcek do školy a školky z řad soukromých firem - nic na mzdy, čistě na pomůcky pro děti). Nejen jejich mzdy, ale hlavně odvody, které např. za měsíc květen dělaly 17.593 Kč. Jen odvody státu! Takže po odečtení jsme na 60.000 na mzdu 4 lidí + zaplacení prostoru, kde školka je + nákup věcí pro děti (výtvarná výchova, pomůcky k přípravám), platba pojištění školky, platba účetní firmě...

Tak to by bylo vše pro ty, jež mi opakovaně píší, jak jsme drazí. Protože ono je nejdříve důležité, si to opravdu spočítat.

 

 

Petra Doleželová