Školička Motýlek

DUBEN

 POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS

měsíc se zaměřením na environmenátlní výchovou

 

PLATÍ PŘÍCHODY –   PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK – 8:30

ÚTERÝ. ČTVRTEK – 8:00

 

 

 

3. 4. Úterý -               vyrážíme do lesa. Lesní pedagogika - vítání sluníčka, probouzení zvířatek,  krmení zvířatek, pohybové aktivity, hry s padákem. Seznámení se s básničkou. Příchod do 8:00.

 

Ráj domova

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!

Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!

Jen si děti, všimněte, kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek!

Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí! Co je krásy na světe!

 

4. 4. Středa -              podařilo se nám spolupracovat s lékařskou fakultou a dnes naší školku navštíví paní doktorka se sestřičkou z nedaleké fakulty. Prožitkové učení, děti si vyzkoušejí být doktorem, poznají některé pomůcky, které lékaři potřebují přícho do 9:00.

 

5. 4. Čtvrtek -            pokud nám vyjde počasí – vyrážíme opět do lesa, příchod do 8:00.

 

6. 4. Pátek –               zaměříme se na měsíc duben a co se v tomto měsíci děje v přírodě. Budeme pozorovat, jak se mění naše zahrada a naše bylinky, v okolí školky zkusíme najít několik hnízd od ptáčků a také jim jedno pomůžeme v našem parku postavit. Uděláme si na zrahdě pokus se sněženkou – kterou dáme do zabarvené vody a můžeme pozorovat změnu barvy sněženky. Na tomto pokusu si vysvětlíme jak žijou květiny.

 

9. 4. Pondělí  -           den, který patří vrbě jívě - sběr vrbového proutí, necháme zakořenit, v průběhu dalších dnů pravidelně pozorujeme, posléze použijeme k výrobě stavby domečku z vrby. Pohádka o jívě,  Nácvik jarních písní s doprovodem flétny

 

Jíva

Z vrhby jívy jehnědy, to jsou včelí obědy.

Zrnko pylu jakou housku, utřít sosák do ubrousku.

Všechno zapít kouskem rosy, po obědě zase nosit.

 

10. 4. Úterý –             za příznívého počasí vyrážíme do Komenského sady, krmit kačenky, pozorovat kvetoucí přírodu, poznávat stromy a květiny, navštívíme dětský ráj – hřiště. Příchod do 8:00.

 

 

11. 4. Středa -            rozšiřování/obohacování slovní zásoby. Názvy mláďat zvířat a opakování zvuků, které zvířata vydávají. Fyzické napodobování typických rysů zvířat (jejich postoj, chůze, typické znaky). Pohybová aktivita venku – zvířatka

 

Vzhledem k pěknému počasí, neplánujeme tvoření a grafomotorická cvičení dopředu, vždy budeme tvořit spíše v odpoledních hodinách, grafomotorická cvičení ráno po příchodu do školky, kromě dnů, kdy je plánován výlet.

 

12. 4. Čtvrtek -          pevnost Boyard!! Hurá do lesa! Děti na zábavných i náročných úkolech musí nejdříve získat sedm klíčů a poté si ještě vysloužit indície a uhodnout heslo, aby nebyly v aréně sežrány vlky! Soutěže pro skupiny i jednotlivce J

 

13. 4. Pátek -             v tomto dni i v pondělí budeme věnovat pozornost jarním květinám, zahrajeme si pohybovou hru na zapamatování kytiček, práce s textem – děti budou mít za úkol rozpoznat květiny v krátké pohádce a na ně reagovat pohybem

 

16. 4. Pondělí -          hledáme ztracené květinky ve školce, děti budou ve skupinách správně skládat obrázky květin, výtvarná výchova – tvoříme jarní kvítí obtiskovaním PET lahví

 

17. 4. Úterý -             vydáme se k Odře, na sběr medvědího česneku, naučíme se, jaké má pozitivní účinky pro naše tělo, budeme poznávat stromy a květiny v průběhu naší procházky. V jarních závitcích a jarní bylinkové polévce ho pak hned sníme!

 

18.4. Středa -             zůstaneme s tématem u stromů, pohybová hra stromy, práce s textem – pohybem reagují děti na stromy. kořeny, kůra, koruna – děti podle slov reaguje pohybem – ruce, nohy, nos  

 

19. 4. Čtvrtek -          návštěva třebovického parku, kde se nachází chráněné velmi staré stromy, které poznáme, naučíme se jej a vysvětlíme si proč jsou pro nás důležité, každý strom má u sebe infromační tabuli a zahrajeme si zde také hry, navštívíme v parku hřiště

 

20. 4. Pátek -             sběr a tvoření obrazců z šišek (a dalších přírodních materiálů) - např. "domeček" - obrys z šišek, střecha z kůry, nebo "sluníčko" - střed z šišek, paprsky z klacíků atd. + hádanky,

 

23. 4. Pondělí -          Den Země – 22. 4. je den země, my si tento den uděláme v pondělí. Vyrazíme s dětmi do nedalekého parku, každý kdo se bude chtít zapojit vytvoří dvojici s kamarádem a uklidíme nepořádek do pytlů, následně jej roztřídíme. Učíme se tak o životním prostředí, třídění odpadu, spolupráci ve skupině

 

24. 4. Úterý -             hurá do lesa! Výlet do bělského lesa, učení v přírodě, pohybové hry, sběr plodin, tvoření domečků pro skřítky. Malý lovec má za úkol najít v lese 20 věcí! Vezmeme sebou několik balónů a na louce v běláku budeme trénovat fotbalové dovednosti!

 

25. 4. Středa -            hudebně – pohybové dopoledne! Navštíví nás učitelka z umělecké školy, se kterou se zaměříme na zpěv, tanec, hudbu – děti budou interaktivně zapojeny do tvoření hudby, práce s rytmem, hra na tělo, spolupráce ve skupinách

 

26. 4. Čtvrtek -          písničky a povídání o jaru. Obrázky zvířat a jejich mláďat - přiřazování, tvoření zvířecích rodinek, opakování názvů a zvuků. První cyklistický výlet v letošním roce, helmy sebou, případně i kola, pár jich máme! J       

 

27. 4. Pátek -             návštěva knihovny – environmenátlní výchova, procházka do sadu s hřištěm

 

30. 4. Pondělí -          rozloučení s dubnem, opakování nových poznatků o přírodě, pohybové hry,básnička

Červená pastelka maluje jablíčko
(kruhy jednou rukou před tělem)

a žlutá pastelka maluje sluníčko,
(kruhy druhou rukou před tělem)

zelená pastelka maluje travičku
(stoj + procvičujeme prsty)

a modrá pastelka maluje vodičku,
(stoj + ruka dělá vlny před tělem)

a když je všechny spojíme,
(ruce spojíme nad hlavou)

barevnou duhu nakreslíme.
(stoj + mírné úklony stranou tělem)